Boekjes Quid Novum pers, annex Brave Hendrik pers

Spring naar: Brave Hendrik pers

Quid Novum

1a. LOS GESCHUT / דפים. Epigrammen & Gedichten aangetroffen op de schutbladen van enige hebreeuwse handschriften uit de collectie der Universiteitsbibliotheek te Leiden verzameld en ter perse gebracht door Albert van der Heide. Op de Quid Novum Pers – Amersfoort 1974. 33 [+ 7] pp., 14,5 x 11 cm.
(ook met Hebreeuwse titelbladen)
“LOS GESCHUT werd gezet uit de Monotype Peninim en de Veronese Old Style en gedrukt op Cleopatra Grijs. De talrijke ambachtelijke en typografische onvolkomenheden van dit boekje verraden het experimentele stadium, terwijl de definitieve vorm in vergaande mate door schaarste van het materiaal werd bepaald. 32 leesbare exemplaren werden de wereld in gezonden.”

2a. SCALIGER OVER DE BOEKDRUKKUNST. Op de Quid Novum Pers – Amersfoort 1974. 8 pp., 14,5 x 10 cm.
“QNP Gezet uit de Veronese Old Style. Een proefproject.”

3a. DRIE GEDICHTJES over liefde en lust uit het Arabische Spanje. Op de Quid Novum Pers – Amersfoort 1974 (Hebreeuws en Nederlands). Met 4 linoleumsneden: 12 pp., zonder: 10 pp.; omslag.
“Dit boekje werd gedrukt in een oplaag van 12 exemplaren op verschillende tinten Ingres en een oplaag van 20 op Cleopatra Ivoor. De teksten werden gezet uit de Peninim en de Bodoni. Vertaling, typografie en druk: Albert van der Heide; illustraties van de 1ste oplaag, die gereed kwam in Januari 1976: Eleonore F. Keizer.”

4a. A LITTLE ENGLISH PRIEST GOING BY THE NAME OF BROWN SAYINGS FROM G.K. CHESTERTON’S FATHER BROWN STORIES. AMERSFOORT QUID NOVUM PERS 1975. 20 pp., 14 x 10 cm., omslag.
“This little book is, in fact, the fourth publication of the Quid Novum Press. It is set by hand from a minimum quantity of 12 pt. Spectrum, roman & small caps (see p. 12, last line) and 33 copies were printed on Hahnemühle hand-made paper. The setting of this colophon had to wait till an italic fount was acquired but the printing was completed in the beginning of March. Initial difficulties with the register, occasioned by faulty leading, were overcome only in the last quire. The woodblocks were cut by the printer and should match in colour.”

5a. PSALM CXXXI IN ZEVEN NEDERLANDSE BERIJMINGEN. Souterliedekens, Marnix, Petrus Datheen, Vondel, Voet, Gabriël Smit, Schulte Nordholt & Jan Wit. Quid Novum Pers Amersfoort / M.D.CCCC.LXXV [1975]. 20 pp., 20 x 12 cm., gemarmerd omslag.
“NAWOORD: … … De teksten werden gezet uit de Spectrum, & gedrukt op Hahnemühle Kanzlei Bütten. De oplaag bedraagt 33 exemplaren. De kenner begrijpt uit de drie schepranden aan het papier, dat register is gehouden door middel van puncturen.”

6a. EEN STERREBEELD & ACHT STRAATJES Quid Novum Pers Amersfoort 1975. 16 pp., 11,5 x 7,5 cm., kaft. (ornamenten)
“Deze straatjes werden gelegd door Albert van der Heide & door hem op de handpers gedrukt. De titel werd geleverd door J.J.(Kim) van der Heide. De genummerde oplage bedraagt ../70.”

7a. ‘WEEPE YOU NO MORE SAD FOUNTAINES’ an anonymus lute-song from JOHN DOWLAND’S THIRD & LAST BOOKE OF SONGS OR AYRES 1603 [1975]. 4 pp., 11,5 x 7,5 cm., gemarmerd kaft.
“This poem is printed on Zerkall mould-made paper by the Quid Novum Press in some 25 copies on the occasion of its acquisition of the Cancelleresca Bastarda.”

8a. ME-AGGADOT HA-‹AQEDA VERHALEN VAN ABRAHAM’S OFFER UIT DE RABBIJNSE LITERATUUR . עֲקֵדָה – AQEDAH. Quid Novum Pers Amersfoort 1975.
“… met name dit kleine boekje is opgedragen aan Ernst Braches of hij dat nou leuk vindt of niet” “Gezet uit de Bodoni en gedrukt op ingevocht Zerkall-Bütten in een oplaag van 33 exemplaren, is dit boekje het 8ste uitgaafje van de Quid Novum Pers; het werd nu op de eigen handpers gedrukt en kwam gereed rond Pasen 1976.”

9a. »DE REGELS VAN HET ALPHABET OM HET TE ONDERWIJZEN IN HET ITALIAANS« Quid Novum Pers 1976 Amersfoort. 10 pp. met uitslaande strook.
(Titels ook in Hebreeuws en Italiaans)
“Colophon: De tekst van MS Or 14251 werd aangetroffen door A.v.d.Heide
getranscribeerd en vertaald door Prof. Dr. I. Hijmans-Tromp met de hand gezet uit de Peninim, de Frank-Rühl en de Veronese Old Style gedrukt op Hahnemühle Kanzlei Bütten in een oplage van 35 exemplaren
De houtsnede op het kaft is uit het bezit van de Bibliotheca Rosenthaliana te Amsterdam.”

10a. ‘HEBRAICA VERITAS’ HET OPMERKELIJK ACTUELE BEGIN VAN DE PRAEFATIO AD CANDIDUM LECTOREM uit Elias Hutter’s BIBLIA EBRAEA, COLONIAE 1603 Quid Novum Pers Amersfoort M.D.CCCC.L.XX.V.I [1976]. 8 pp., 17,8 x 9,5 cm.
“10de uitgave van de Quid Novum Pers (officiële telling). Spectrum & Cancelleresca Bastarda. 33 exemplaren.”

11a. HEINRICH VON KLEIST, HAYDNS TOD. Ricercare Pers 1977. 16 pp., 21,6 x 12,5 cm.
“’Haydns Tod’ werd geschreven voor de ‘Berliner Abendblätter’ en verscheen laatstelijk in Von Kleist’s ‘Sämtliche Werke’, München 1976, pp. 1004–1006. De tekst werd met de hand uit de Spectrum gezet en gedrukt op de handpers Quid Novum, in opdracht van de Ricercare Pers te Groningen. Het papier is Arches vélin. De oplaag bestaat uit 25 exemplaren voor de uitgever en X voor de drukker. Dit is nr. …”

12. [Vier gedichten van Goethe] IMPR. QUID NOVUM, 8 pp., 21 x 12 cm.
“De vier voorafgaande gedichten van Johann Wolfgang von Goethe werden in dit ene exemplaar met de hand gezet en gedrukt en in handgelooid leder gebonden voor Elfriede Hennephof ter gelegenheid van haar verjaardag op twintig Maart negentienhonderd achtenzeventig.”

13a. שתילי הזית
“SH’TILE HA-ZAYIT Poems from Solomon d’Oliveyra’s Ayelet Ahavim, edited by Albert van der Heide at the Quid Novum Press. Printed by hand on Zerkall mould made paper in 55 copies, Amersfoort 1983.” 36 pp., 21,1 x 10,6 cm. (+1 ex. op antiek papier, 21 x 15 cm.)

14a. Frederik van Eeden, OVER DE WATERLELIE. Leiden – QNP – 2011. 12 pp., 17,5 x 12,2 cm.
“… met de hand gezet uit de Monotype Veronese Old Style en in 29 exemplaren gedrukt op de kniehevelhandpers Quid Novum.”

15a. רוֹמֲמוּת אֵל MAGNIFICAT anima mea Dominum. The Hymn of the Virgin Mary (St. Luke I: 46-55) Greek & Hebrew — Latin & English. Leiden – QNP – MMXII. 7 pp., 21 x 13 cm.
“The texts were set by hand in Veronese Old Style, ‘Standard Greek’, Peninim, Libra, and an unknown neo-Lombardian. They were printed on the iron handpress Quid Novum in 22 copies.”

16a. HET LEVEN 6 gedichten. Leiden QNP 2012. [omslag]
HET LEVEN in dichtvorm beschreven. [titelp.] 15 pp., 15 x 10,5 cm.
“Colofon. HET LEVEN werd gezet uit Vette Grotesk, Nobel, Vette Atlas en Gill Verlengd.
Het werd gedrukt op de handpers Quid Novum, op ingevocht 200 grams Noblesse (Papierfabriek Schut) in 26 exemplaren. 
Dit is nr. .”

17a. HET ZETTEN VAN HEBREEUWS MET LODEN LETTERS. Op de Quid Novum Pers Leiden 2014. [4] + 9 + [3] pp., 21 x 13 cm.
“Colofon: Voorgaande toelichting op het zetten van Hebreeuwse teksten werd opgesteld, gezet uit de Spectrum, en op de handpers gedrukt op twee soorten papier van onbekende herkomst door Albert van der Heide. De oplage bedraagt 25 en VIII genummerde exemplaren.”

18a. וזה מלאכתו כל הימים DAT WAS ZIJN WERK ALLE DAGEN. Quid Novum Pers Leiden 2015. 11 + [3] pp., 15 x 11 cm.
“Het colofon van Abraham Conat … Monotype Ashurith … Monotype Peninim … een Bodoni … 29 exemplaren.”

19a. “שיר ”אחד מי יודע“ ונלוה אליו גירסא בלשון אשכנז ”איינס דאש ווייש איך “Het liedje Echad Mi Jodea uit de Haggada van Pesach / Hebreeuws en Duits (‘Jiddisj’)” / QUID NOVVM M.M.X.V.I “ [Leiden 2016]. 36 pp., 14,5 x 10 cm. [27 exx., 7 hors série] . אחד מי יודע איינש דאש ווייש איך [omslag]
“Samengesteld, gezet & gedrukt op de Quid Novum Handpers door Albert van der Heide.”

20a. “Alfred Lord Tennyson, MY LIFE IS FULL OF WEARY DAYS With a Dutch Translation by Martin F. Baasten.” Quid Nouum Press Leyden MMXVII.
“… set by hand in Spectrum 12 pt Italic and 16 pt Roman, and printed on the iron handpress Quid Novum on 130 grs. Hahnemühle Bugra by Albert van der Heide in 22 copies.”

 

Brave Hendrik

1b. VERSJES VOOR KIM. Gedrukt bij “de brave hendrik”, Amersfoort 1974. [20 pp.], 25 x 22,5 cm.
“COLOPHON. Deze versjes werden gezet uit een 48-punts Romaans en in 33 exemplaren op de handpers gedrukt: 9 exemplaren op 260 grams Hollands Druk van Van Gelder, de rest op verschillende soorten wit en gekleurd papier. Typografie en druk: Albert van der Heide. Linoleumsneden: Eleonore F. Keizer.”

2b. NENTSJO, een bulgaarse volksvertelling. Gedrukt bij “de brave hendrik”, Amersfoort – 1976. [24 pp.], 20,7 x 25,7 cm.
“Het verhaal van Nentsjo werd aangetroffen, verteld en verlucht met linoleumsneden door Eleonore F. Keizer, gezet uit de Folio en gedrukt op Hahnemühle Büttenkarton door Albert van der Heide. De oplaag bedraagt 25 exemplaren.”

3b. Eleonore F. Keizer, WINTER. Tien Haiku’s. De Brave hendrik 1978 – 2012 Quid Novum Pers. [24 pp.], 15 x 22,5 cm.
“COLOFON Eleonore F. Keizer voorzag elk van haar tien winter-haiku’s van een kleine ets en liet de teksten zetten uit de Spectrum. Tussen de vervaardiging en de afdruk, in 12 exemplaren, ligt een tijdvak van 34 jaar. Dit is nummer .. ”

4b. LIEVER BEREN. Acht berenhaiku’s. De Brave Hendrik/Quid Novum Pers, Leiden 2013. [16 pp.], 21 x 25 cm.
“Acht linoleumsneden … in combinatie met versjes in haiku-vorm… door Eleonore F. Keizer. … De oplage bedraagt 21 exemplaren.”

5b. HOE? ZO! HOE LEEFT DE KEIZER ?ווי אזוי לעבט דער קיסר. Een Jiddisj volksliedje met etsen van Eleonore F. Keizer. Quid Novum Pers – De Brave Hendrik. Leiden – 2013. [18 pp.], 25 x 22 cm.
“De drie coupletten … werden door Eleonore F. Keizer elk van een ets voorzien… Ze werden in 12 exemplaren afgedrukt …”

6b. EIN ZICKLEIN – גדיא חַד. Ein Zicklein das hat gekauft das Väterlein. Quid Novum Pers – De Brave Hendrik. [30 pp.], 20 x 15 cm.
“… uitgave van de Quid Novum / Brave Hendrik Pers met illustraties van E.F. Keizer in 24 exemplaren.” “Leiden 2014–2015. Nr. …” (Duits, Jiddisj, Aramees)

7b. MUIS IS JARIG. de brave hendrik/leiden 2017/quid novum pers. [22 pp.], 14,6 x 18,6 cm. “ … de boekdrukversie in 19 exemplaren van … MUIS VOOR MIES aan Madelief Eleonora Michaëla van der Heide … geschonken. Tekst en illustraties: Eleonore F. Keizer. Opmaak en druk: Albert van der Heide.”