CV en wetenschappelijk werk

Albert van der Heide, zoon van Roelof van der Heide en Johanna Magdalena Douma
Geboren 1 juli 1942 te Groningen, Zwanestraat 1a.
Gehuwd (1966) met Eleonore Florence Keizer
Vader van Johannes Jochem, Anna Jacoba, Sarah Charlotte, Jiska Sung Mi

1955 – 1961 Willem Lodewijk Gymnasium, Groningen
1961 – 1971 Studie Theologie en Semitische talen (Hebreeuws en Aramees), Vrije Universiteit Amsterdam
1971 – 2004 Assistent, medewerker, universitair docent aan de Faculteit Letteren der Universiteit Leiden
1981 Promotie, Universiteit Leiden (dissertatie)
1984 – 2007 Bijzonder hoogleraar, gewoon hoogleraar (in deeltijd) in de Judaïstiek, Faculteit Godgeleerdheid, Vrije Universiteit Amsterdam. (oratie, afscheidscollege) (Festschrift)
1994 – 2006 Bestuurslid en President (1998-2002) van de European Association for Jewish Studies. EAJS
2006 – 2008 Gastconservator Museum Plantijn en Moretus, Antwerpen MPM (Catalogus)
1997 – Eind/Hoofdredacteur van Alef Beet, tijdschrift van de Vereniging Hebreeuws

Opmerkingen:
Mijn onderwijs in Leiden betrof met name het rabbijnse en middeleeuwse Hebreeuws, en de eerste fasen van het Israëlische Hebreeuws (Ivrit); aan de Vrije Universiteit gaf ik lange tijd inleidende cursussen in de joodse godsdienst en cultuur, onderwees talrijke speciale modules en begeleidde ik scripties en werkstukken.
Het EAJS-Congress van 2002 werd in Amsterdam aan de Vrije Universiteit gehouden. (Plenary lectures)

After the study of Theology and Semitic languages at the Vrije Universiteit Amsterdam (degrees in 1969 and 1971) I wrote a dissertation on the Yemenite tradition of the Targum of Lamentations, and after that specialized in the study of Medieval Jewish Bible exegesis with emphasis on theoretical issues such as the beginnings of literal exegesis in Northern France (Rashi), the theory of the Four Senses (Pardes),  and the development of the various schools and methods as exemplified in the interpretations of the story of Abraham’s sacrifice (Genesis 22, 1–19). This resulted in a book titled “Now I know…” Five Centuries of Aqedah Exegesis (2017), which apart from delineating the history of the topic can also be seen as an illuminated history of medieval Jewish Bible exegesis.