Deze website

bevat informatie over de persoon en het werk van Albert van der Heide (1942) die eertijds beschikbaar was via de kanalen van de Universiteit Leiden en de Vrije Universiteit Amsterdam, benevens zaken die in de periode van zijn pensionering tot stand zijn gebracht.

Het betreffen:

CV  een kort curriculum vitae en een beschijving van wetenschappelijk werk

een lijst van wetenschappelijke publicaties

een lijst van ambachtelijk op de Quid Novum Pers geproduceerd drukwerk

א”ב   een selectie van korte toegankelijke teksten

afbeeldingen van publicaties en drukwerk

 

 

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Bewaren

Bewaren

Save