Wetenschappelijke publicaties

Spring naar: ArtikelenVakpublicatiesVariaRecensies

Inhoud:

Publicaties in boekvorm:

Boeken

Redactie

Sifroet

Wetenschappelijke artikelen:

Vakpublicaties

Rara Hebraica

Varia

Varia typografica

Vertalingen van Hebreeuwse literatuur

Recensies (selectie)

Boeken

Hebrew Manuscripts of Leiden University Library. Leiden, Univer­sitaire Pers, 1977 (Codices Manuscripti XVIII). 128 pp.

The Yemenite Tradition of the Targum of Lamentations. Criti­cal text and analysis of the variant readings. Leiden, E.J.Brill, 1981 (Dissertatie) (Studia Post-Biblica 32). XII, 193, 53 pp. [<link1]

Messias in Meervoud. Het leven van Mozes Chaim Luzzatto (1707-1746). Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de Judaïstiek aan de faculteit der Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit te Amster­dam op 13 april 1984. Amsterdam, VU Boekhandel/Uitgeverij, 1984. 33 pp.

De Middeleeuwse Joodse Bijbelexegese. Een kennismaking. Kampen, Kok, 1985 (Verkenning en Bezinning 19, no. 1). 41 pp.

S.J.Agnon, Liefdesverhalen, vertaald en van een nawoord voorzien door Albert van der Heide. Hilversum, Gooi & Sticht, 1990, 134 pp.

Mozes Maimonides, Twee ethische tractaten. De Regels van het Gedrag en De Regels van Boete en Berouw, vertaald en ingeleid door Dr. A.van der Heide. Zoetermeer, Meinema, 1992. 118 pp.

Het Jodendom. Kampen, Kok, 2001; 2de dr. 2003; 3de dr. 2005; 4de dr. 2006 (Serie Wegwijs). 190 pp.

Theologie of crypto-Kabbala? De Iqqarim van M. Ch. Luzzatto. Rede uitgesproken ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar in de Judaïstiek aan de faculteit der Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit op 28 juni 2007. Amsterdam, Vrije Universiteit, 2007. [32 pp.]

Hebraica Veritas. Christoffel Plantin en de christelijke Hebraïsten. Catalogus bij de tentoonstelling Hebraica veritas. Sprak God Hebreeuws? לשון הקודש מפי הגבורה 16 mei – 15 augustus 2008. Antwerpen, Museum Plantin-Moretus/Prentenkabinet, [2008]. 228 pp.

Hebraica Veritas. Christopher Plantin and the Christian Hebraists. Catalogue to the exhibition Hebraica Veritas. Did God speak Hebrew?לשון הקודש מפי הגבורה  16  May 16 May– 15 August 2008 Antwerp, Plantin-Moretus Museum/Print Room, [2008]. 228 pp.

‘Now I Know’: Five Centuries of Aqedah Exegesis, Springer International Publishing 2017 (Amsterdam Studies in JewishPhilosophy, 17) XVII, 504 pp. ISBN: 978-3-319-47520-2 (Print) 978-3-319-47521-9 (Online)

Oeri Nisan Gnessin, Een zijspoor / הצדה. Inleiding & vertaling prof. dr. Albert van der Heide. Amsterdam, Amphora Books, 2019. XII, 86 pp. ISBN-EAN: 978-90-6446-1

S.J. Agnon, Het duin 1911 – 1919 – 1931 / גבעת החול Toegelicht en vertaald door Albert van der Heide. Quid Novum Pers [Leiden 2020], 303 pp. (Tweetalig, niet voor de verkoop)

S.J. Abramowitsch (Mendele Mocher Sefarim), De Reizen van Benjamin de Derde, uit het Hebreeuws vertaald en van een Inleiding en verklarende aantekeningen voorzien door Albert van der Heide. Quid Novum Pers, Leiden 2021, xxvi, 253 pp. ISBN 978-90-9034690-8 (Tweetalig)

S.J. Agnon, Met Jong en Oud / בנערינו ובזקנינו. Vertaald en toegelicht door Albert van der Heide. Quid Novum Pers [Leiden 2022], 214 pp. (Tweetalig, niet voor de verkoop)

S.J. Agnon, Het duin / גבעת החול. Toegelicht en vertaald door Albert van der Heide. Quid Novum Pers [Leiden 2022], 101 pp. (Tweetalig, niet voor de verkoop)

Redactie

(samen met E.van Voolen) The Amsterdam Mahzor. History, Liturgy, Illumination. Leiden etc., E.J.Brill, 1989 (Litterae Textuales). 86, 24 pp. ills.

(samen met Irene E. Zwiep) Jewish Studies and the European Academic World. Plenary Lectures read at the VIIth Congress of the European Association for Jewish Studies (EAJS) Amsterdam, July 2002. Collection de la Revue des Études juives dirigée par Simon C. Mimouni en Gérard Nahon. Peeters, Paris-Louvain, 2005 ISBN90-429-1616-8 / 2-87723-871-7

(samen met Leo van den Bogaard, Hans Bosman, Wim Delsman, Frits Hoogewoud, Ferenc Postma) Hebreeuws op Straat. Opschriften in het openbaar. Alef Beet 20, 2. December 2010. 144 pp. ISSN 1571-1358.

(samen met Jos Cortenbach, Peter Broers) גַּן נָעוּל, מִבְחַר שִׁירִים עִבְרִיִּים שֶׁל הַמֵּאָה הָעֶשְׂרִים עִם תַּרְגּוּמִים בְּהוֹלַנְדִּית Vergrendelde tuin. Keuze van Hebreeuwse gedichten van de 20ste eeuw met Nederlandse vertaling. Redactie Albert van der Heide, Jos Cortenbach, Peter Broers. Sifroet14 (2015), VI, 101 pp.

Sifroet, tweetalige uitgave van de Vereniging Hebreeuws

ש”י עגנון, מסובין Sjemoe’el Josef Agnon, Disgenoten, vertaald en toegelicht door Albert van der Heide. Sifroet 4, 2010. III-V, 2 x 10 pp.

שני סיפורים מאת י.ל. פרץ Twee verhalen van I.L. Peretz. Hebreeuws en Nederlands bezorgd en ingeleid door Albert van der Heide. Sifroet 9, 2013. I-[VII], 2 x 15 pp.

גַּן נָעוּל, מִבְחַר שִׁירִים עִבְרִיִּים שֶׁל הַמֵּאָה הָעֶשְׂרִים עִם תַּרְגּוּמִים בְּהוֹלַנְדִּית Vergrendelde tuin. Keuze van Hebreeuwse gedichten van de 20ste eeuw met Nederlandse vertaling. Redactie Albert van der Heide, Jos Cortenbach, Peter Broers. Sifroet 14 (2015), VI, 101 pp.

לְפִי הַצֵּעֵר הַשָּׂכָר סִפּוּר מֵאֵת שׁ”י עַגְנוֹן Naar de moeite is het loon, een verhaal van Sjmoe’el Josef Agnon. Sifroet 16, 2016. I-IV, 2 x 1-20, 21-23 pp.

זכרון דברים Verleden tijd, een verhaal van Yaakov Shabtai. Sifroet 18, 2017. VI, 32 pp.

Artikelen

“Vier gedichten van Samuel Romanelli. Biografische notities” in: Studia Rosenthaliana 7 (1973), 175-185

(samen met P.Sj.van Koningsveld) “Het Leidse handschrift van de Jerusalemse Talmud” in: Studia Rosenthaliana 7 (1973), 258-265

(samen met P.Sj.van Koningsveld) “The pirated edition of the Leyden Talmud Yerushalmi” in: Studia Rosenthaliana 8 (1974), 131-137

“A Biblical Fragment with Palestinian-Tiberian (‘Pseudo-Ben Naftali’) punctuation in the Leyden University Library (Hebr.259-I)” in: Le Muséon 87 (1974), 415-421, 2 pl.

“An unkwown manuscript of the `Ein ha-Qore by Joseph Ben Shem Tov Ibn Shem Tov” in: Bibliotheca Orientalis 32 (1975), 315-318

“Het nut van Agnon” in: Dank zij Jehoeda. Een bundel opstellen opgedragen aan Jehoeda Ashkenasy door zijn leerlingen. Hilversum, Folkertsma Stichting voor Talmudica, 1980, 2-13

“De Geleerde in sijn Kamer” in: Studia Rosenthaliana 14 (1980), 228-238

“Selomoh de Oliveyra: Ayelet Ahavim. Een 17-de eeuwse bewerking van het verhaal van Abrahams offer” in: Lea Dasberg/Jonathan N.Cohen (edd.), Neveh Ja`aqov. Jubilee Volume presented to Dr. Jaap Meijer on the occasion of his 70th birthday. Assen, Van Gorcum, 1982, 207-240 (242)

“Aqeda: De beproeving die verzoening bewerkte. De middeleeuwse joodse exegese van Genesis 22” in: W. Zuidema, e.a., Betekenis en Verwerking. Het Offer van Isaak en de Holocaust. Baarn 1982, 19-59

(Duitse vertaling: “`Akeda – eine Prüfung die Versöhnung brachte. Genesis 22 in den jüdischen Exegese des Mittelalters” in: W. Zuidema (Hrsg.), Isaak wird wieder geopfert. Die ‘Bindung Isaaks’ als Symbol des Leidens Israels. Versuche einer Deutung. Neukirchen-Vluyn 1987, 104-134

“PaRDeS. Over de theorie van de viervoudige schriftzin in de middeleeuws-joodse exegese” in: Amsterdamse Cahiers 3 (1982), 118-165

“`Een van zijn ribben.’ Vorm en functie van de middeleeuws-joodse Bijbelexegese” in: Amsterdamse Cahiers 4 (1983), 97-131

“PARDES. Methodological Reflections on the theory of the Four Senses” in: Journal of Jewish Studies 34 (1983), 147-159

“De Studie van het Jodendom in Nederland: Verleden, heden, toekomst” in: Studia Rosenthaliana 17 (1983), 41-57, 177-207 (209)

“אותיות דפוס בכתב-יד ליידן של הירושלמי” in: Alei Sefer 11 (1984), 153-154

“Rashi’s Biblical Exegesis. Recent research and developments” in: Bibliotheca Orientalis 41(1984), 292-318

“Van betekenis voor ons? De theologie en de geschriften van het Jodendom” in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 38 (1984), 1–-6

“Problems of ‘Tongeleth’ poetry” in: Studia Rosenthaliana 19 (1985), 264-274

“Dutch Hebrew Poetry of the 17th Century” in: J. Michman (ed.), Dutch Jewish History II, Assen, Van Gorcum. 1989, 137-152

“‘Quaestie Oort’ of ‘Quaestie Tal’? De Talmudica in 1880” in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 41 (1987), 118-136

“Hebrew at Leiden University. Between Old Testament and Judaism” in: W. Otterspeer (ed.), Leiden Oriental Connections 1850–1940, Leiden 1989, 27-42

(samen met E.van Voolen) “Introduction” in: A. van der Heide/E. van Voolen (edd.), The Amsterdam Mahzor. History, Liturgy, Illumination. Leiden, E.J. Brill, 1989, 5-18

“Is dit de Tora en dit haar loon? S.J.Agnons Vertelling van de Toraschrijver” in: Tora met Hart en Ziel. Artikelen aangeboden aan Jehuda Aschkenasy bij zijn 65e verjaardag. Hilversum, 1989, 63-83

“Maimonides and Nahmanides on the Concept of Trial (nissayon)” in: Jesus Pelaez del Rosal (ed.). Sobre la Vida y Obra de Maimonides. I Congreso Internacional (Cordoba, 1985), Cordoba [1991], 305-314

“Der verschwundene Derasch. Züge der Raschiforschung in zwei Jahrhunderten” in: Kairos, Zeitschrift für Judaistik und Religionswissenschaft 32/33 (1990/91), 238-246 [<link5]

“Maimonides’ Regels van het Gedrag en de verhouding tussen Rede en Traditie” in: Reinier Munk, F.J.Hoogewoud (redd.), Joodse Filosofie tussen Rede en Traditie. Feestbundel ter ere van Prof. dr. H.J. Heering, Kampen 1993, 48-64

“The longer variants in Rashi’s Commmentary on the Torah” in: G. Sed-Rajna (ed.), Rashi 1040 -1990. Hommage à Ephraïm E. Urbach. Congrès européen des Études juives [Troyes juli 1990], Paris 1993, 419-426

“Verzoening in het klassieke rabbijnse Jodendom” in: Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 94 (1994), 26-34

“’Een Koninkrijk van priesters’. De dialectiek van een uitverkoren volk” in: R. Kranenburg, W. Stoker (redd.), Religies en (on)gelijkheid in een plurale samenleving. Leuven/Apeldoorn 1995, 59-70

“’Volgend jaar in Jerusalem’. De Heilige Stad in het traditionele rabbijnse en moderne Jodendom” in: K.D. Jenner, G.A. Wiegers (redd.), Jerusalem als heilige stad. Religieuze voorstelling en geloofspraktijk. Kampen 1996, 185-202

“Midrash and Exegesis” in: J.Frishman, L.Van Rompay (edd.), The Book of Genesis in Jewish and Oriental Christian Interpretation. A collection of essays. Louvain, Peeters, 1997, 43-56

“Created at Dusk: Abraham’s Ram in Medieval Jewish Bible Exegesis” in: U. Haxen, H. Trautner-Kromann, K.L. Goldschmidt Salomon (edd.), Jewish Studies in a New Europe. Proceedings …EAJS Congress … Copenhagen 1994. Copenhagen 1998, 365-371

“Josef Albo’s verdediging van de Wet van Mozes (Boek der Grondslagen III, 25)” in: M. van Loopik (ed.), Tweespalt en verbondenheid. Joden en Christenen in historisch perspectief: joodse reacties op christelijke theologie. (Sleutelteksten …23) Zoetermeer, Meinema, 1998, 77-95

“Salomo ben Isaak (Raschi)” in: Theologische Realenzyklopädie, Bnd. 29 (1998), 737-740

“Grammar, Meaning, Theology: Medieval Hebrew lexicographers on the verb nissa” in: J. Targarona Borás, A. Sáenz-Badillos (eds.), Proceedings of the 6th EAJS Congress, Toledo 1998. Jewish Studies at the Turn of the 20th Century. Leiden, E.J. Brill, 1999, vol. I, 137-144

“Banner, Miracle, Trial? Medieval Hebrew Lexicography between Facts and Faith” in: N. de Lange (ed.), Hebrew Scholarship in the Medieval World. Cambridge 2001, 92-106 [<link6]

“’Rashi’ and Early Ashkenazi Piyyut” in: Zutot 1 (2001), 77-83

“On the Role of the Bible in the Amsterdam Portuguese Sefardi Milieu. From Solomon Ibn Melech to Isaac Caro” in: Uprooted Roots. Amsterdam and the Early Sephardic Diaspora. Amsterdam (AUP) 2002 (= Studia Rosenthaliana 35, 2 (2001)), 241-252

“Ahar samukh aharei muflag: On the reception of a linguistic statement in the Midrash” in: M.F.J. Baasten, W.Th. van Peursen (eds.), Hamlet on a Hill. Semitic and Greek Studies Presented to Professor T. Muraoka on the Occasion of his Sixty-Fifth Birthday. Leuven/Paris/Dudley M.A., Peeters, 2003, 257-263

“’Their Prophets and Fathers misled them’: Moses Maimonides on Christianity and Islam” in: B. Roggema, M. Poorthuis, P. Valkenberg (eds.), The Three Rings. Textual studies in the Historical trialogue of Judaism, Christianity and Islam. Leuven /Dudley M.A., Peeters, 2005, 35-46

(met I.E. Zwiep), “Introduction”, in: Albert van der Heide and Irene E. Zwiep (eds.), Jewish Studies and the European Academic World. Plenary Lectures read at the VIIth Congress of the European Association for Jewish Studies (EAJS) Amsterdam, July 2002. Collection de la Revue des Etudes juives dirigée par Simon C. Mimouni en Gérard Nahon. Paris-Louvain, Peeters, 2005, VII-XII

“S. Y. Agnon: Three Fragments and their History” in: Materia giudaica. Rivista dell’ associazione italiana per lo studio del giudaismo XI/1–2 (2006), 337-344

“The Be’ur in Progress: Salt en Spices at a Medieval Banquet” in: R. Fontaine, A. Schatz, I. Zwiep (eds.), Sepharad in Ashkenaz. Medieval Knowledge and Eighteenth-Century Enlightened Jewish Discourse, Amsterdam 2007, 141-146 (VLN 189)

“Mem and Samekh stood by a Miracle: The Sugya on the Hebrew Script (Shabbat 103a–104a)” in: I. Zwiep, e.o.(eds.), Omnia in Eo, Studies on Jewish Books and Libraries in Hounour of Adri Offenberg Celebrating the 125th Anniversary of the Bibliotheca Rosenthaliana in Amsterdam. Studia Rosenthaliana 38/39 (2006), 137-143

“Poetry in the Margin: The Literary Career of Haham Selomoh d’Oliveyra (1633­–1708)” in: Sh. Berger, I.E. Zwiep (eds.), Epigonism and the dynamic of Jewish culture. Studia Rosenthaliana 40 (2007–2008), 139-158

Vakpublicaties

Redactie van de rubrieken “Hebreeuwse Literatuur” en “Jiddische Literatuur” voor de Moderne Encyclopedie van de Wereldliteratuur, 1ste druk, 1963-1979 (vanaf de letter R), 2de druk, Weesp, 1980-1984: 64 lemma’s voor de eerste druk, ca. 200 lemma’s voor de tweede druk, waaronder met name “Hebreeuwse Literatuur” (dl. 4, 168–174)

“De Kroniek van Obadja de Proseliet” in: Ter Herkenning 11 (1983), 138–146 (Inleiding en vertaling)

“Oefeningen in het Leerhuis” in: Ter Herkenning 12 (1984), 9–15

“De Grote Adelaar. Momenten uit het werk van Mozes Maimonides” in: Ter Herkenning 13 (1985), 146–162

“Het arbeidsethos in de Zionistische beweging. Een antwoord op een religieuze erfenis” in: G.Dekker, J.Veenhof (redd.), Werken, zin of geen zin. Twaalf theologische visies op arbeid, Baarn 1986, 74–88

“Rabbijn op de kansel? Joodse exegese in christelijke context” in: M. van der Berg, e.a. (redd.), Uit de Sjoel geklapt. Christelijke belangstelling voor joodse traditie, Hilversum 1986, 16–29

“Getallenexegese bij het Hebreeuws” in: Schriftelijk materiaal bij de radiocursus Bijbels Hebreeuws, 1987, C.7–8

“’De taal der Mensenkinderen’. Maimonides en de Bijbel” in: Leo Levie (red.), Niemand als Mozes. Een bundel opstellen ter gelegenheid van de herdenking van de 850ste geboortedag van Rabbi Moses ben Maimon (Maimonides). Met bijdragen van Sir Immanuel Jakobovits, A. van der Heide, F.A. de Wolff en E. Ben Gershôm. Leiden 1987, 12–27

“’Gij zult die overpeinzen dag en nacht.’ Vormen van beleven in het Jodendom” in: M. Messing (red.), Religie als levende ervaring. Assen/Maastricht, Van Gorcum, 1988, 114–135 [Duitse vertaling: “Sinne darüber Tag und Nacht. Formen des Erlebens im Judentum”, in: M. Messing, Hrsg., Von Buddha bis C.G.Jung. Religion als lebendige Erfahrung. Olten 1990, 148–174]

(samen met P.W.van Boxel en F.J.Hoogewoud) “De studie van het Jodendom in Nederland. Een momentopname” in: Ter Herkenning 16 (1988), 135–156

“De Roeping van Abraham zoals gelezen door Joden en Christenen” in: Concilium 1/1991, 24–34 (+ du., eng., fr., it., sp. vertalingen)

“Beeld en Gelijkenis in de joodse traditie” in: A.J.Fry, A.Schilder, e.a. (redd.), Zeg mij wie uw God is. Godsbeelden en mensbeelden. Kampen, Kok, 1992, 68–78

“Joodse Studiën of Studie van het Jodendom?” in: In de Marge, periodiek van het Bezinningscentrum over levensbeschouwing en Wetenschap aan de VU 2 (1993), nr. 2, 2–6

“Het verleden nog één keer samengevat. Over Shmuel Josef Agnon (1888-1970)” in: Bzzlletin, literair magazine 205 (April 1993), 12–21 [Estse vert. door K. Kasema: “Menivik veel kord kokku vôetud. S.I. Agnon (1888–1970)” in: Smuel Josef Agnon. Teine Nägu. Loomingu Raamatukogu 1994 8/9, 103–112]

“Een paar opmerkingen over het joodse Messianisme”, in: Alef Beet 3, 2 (1993), 25–31

“An ambitious publication of the Quid Novum Press” in: A. Offenberg c.s. (edd.), Bibliotheca Rosenthaliana. Treasures of Jewish Booklore, Amsterdam 1994, 119

“De Shapira-affaire” in: Alef Beet 4, 2 (1994), 28–31

“Het Aqeda-verhaal als symbool van martelaarschap in de joodse traditie” in: Bettine Siertsema (red.), De verhalen rond de Aartsvaders. Kampen, Kok, 1995, 53–60

“Een weerspannig gedicht van Jehuda Halevi” in: Alef Beet 5, 2 (1995), 28–35

“De eerste liefde. Woestijn en liefdessymboliek in de middeleeuwse joodse mystiek” in: G.C. den Hertog, H.M. van der Vegt (redd.), Woestijn en openbaring. Bijbelse wortels, Joodse en Christelijke interpretaties. Kampen, Kok, 1996, 119–129

“Heilige taal en heilige hoofdstad” in: Alef Beet 6, 2 (1996), 37–41 (≈ rec. A. Ravitzky, Messianism, Zionism and Jewish Religious Radicalism, 1996)

“Religieuze dilemma’s rond het Zionisme” in: NIW 21 maart 1997 (= rec. A. Ravitzky, Messianism, Zionism and Jewish Religious Radicalism, 1996)

“De Mondelinge Tora is niet afgesloten” in: Rondom het Woord 39, 2 (1997), 15–19 (= vraaggesprek NCRV, 4–4–1997)

“Studie van het Jodendom” in: OThO-Info 9, 3 (1997), 1–3

“Hebraica Veritas. Hebreeuwse taal en Jodendom” in: Interpretatie. Tijdschrift voor bijbelse theologie 6, (December 1998), 19–21

“Joodse Poezie-traditie” in: Magazine Missionaire Gemeente ‘Op poetische wijze’ 18, 6 (December 1998), 181–183

“Een grootvader en zijn kleinzoon over de schepping. Rasji en Rasjbam” in: E.J.P. Bronner, e.a. (redd.), Schrijf ze op de tafel van uw hart. Lessen uit het Leerhuis (uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de B. Folkertsma-stichting voor talmudica), Hilversum 1998, 121–127

“Des HEEREN aarden vat. Gereformeerde theologen over het Jodendom” in: W. Stoker, H.C. van der Sar (edd.), Theologie op de drempel van 2000 (= Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 99, 3–4), Kampen 1999, 136–146

“Koning Ptolemeus vraagt de rabbijnen de Bijbel te vertalen” in: Alef Beet 9, 1 (1999), 23–32

“Oude muziek en oude teksten” in: Kabats, 1999/2000, no. 4, 7–9

“Joodse Studiën in Nederland en de rest van Europa”, in: R. Fontaine, e.a., (redd.), De Toekomst van de Joodse Studiën in Nederland, Amsterdam 2000, 21–27

“Het joodse denken” in: E. Brugmans (red.), Cultuurfilosofie. Katholieke, reformatorische, islamitische en joodse reflecties over onze cultuur. Open Universiteit [Heerlen] 2002, 341–375 (ISBN 90 5573 290 7, 896 pp.)

“De joodse spijswetten” in: Kabats, juni 2002

“Kabbalahbron ontcijferd” in: Mare di Libri. 8 april 2004, 2 (nav. The Zohar: Pritzker Edition. Translation and Commentary by Daniel C. Matt [Stanford University Press, Stanford, California] Vols. I, II, 2004)

“Adam, Eva, de slang en de schorpioen. Joodse verhalen over de oorsprong van het kwaad” in: C. van den Burg, L. Minnema (redd.), In de ban van het kwaad. Het kwaad in religieuze verhalen wereldwijd. Zoetermeer 2004, 121–128

“Theologie en Jodendom” in: Verkenningen naar de toekomst. Onderweg in de ontmoeting tussen joden en christenen. Nes Ammim Stichting. April 2005, 21–24

“S.J. Agnon: Drie verhalen, drie soorten Hebreeuws” in: Alef Beet 14, 2 (2004), 13–30

“Kabbala en ‘Madonna-kabbala’” in: Theologisch Debat 2 (dec. 2005), 24–26

“In gesprek met dr. Adri K. Offenberg” in: De Boekenwereld. Tijdschrift voor boek en prent 22, 4 (mei 2006), 291–299

“Joodse bijbelexegese in de middeleeuwen” in: Schrift 225, jg. 38, 3 (juni 2006), 67–73

“De studie van het Jodendom in Nederland: het recente verleden” in: Bart Wallet (samensteller), De stand van de joodse studies in Nederland, 1990–2008. Amsterdam, Nederlands Genootschap voor Joodse Studies, 2008, 11–20

“Joden en Jodendom” in: M. ter Borg e.a. (redd.), Handboek religie in Nederland. Perspectief – overzicht – debat. Zoetermeer, Meinema, 2008, 200–211

Nrs. [10] Hebrew Bible, Brescia 1494, [11] Moshe ben Maimon, More ha-Nevukhim (Or. 4723), [12] Talmud Yerushalmi, [34] S. Münster, Kalendarium…, [35] Calendarium (Or. 4736) in: A. Vrolijk, C. van Ommen (eds.), “All my Books in Foreign Tongues.” Scaliger’s Oriental Legacy in Leiden 1609–2009 (Leiden 2009), 33–38, 83–85

“De Keten der Traditie I” in: Alef Beet 20, 1 (2010), 19–24

“De Keten der Traditie II” in: Alef Beet 21, 1 (2011), 30–39

“Niet geschikt voor nationaal-socialistische vorming. Een joods sagenboek uit de bibliotheek van de NSB”, in: Omslag 2012, 1, 3–4 (over M.J. Bin Gurion)

“Hebreeuws in de Breestraat” in: Alef Beet 22, 1 (2012), 39–40

“Midrasj in de praktijk: de troostformule” in: Alef Beet 22, 2 (2012), 32–36

“Nogmaals: מַזֶּה, en een nieuwe” in: Alef Beet 22, 2 (2012), 46-48

“Het Nederlandse gedicht” in: Alef Beet 23, 1 (2013), 35-39

“Een traangedrenkte geschiedenis. De legende van Rabbi Amnon van Mainz” in: Alef Beet 26, 2 (2016), 27-42

(en Hannah Neudecker) לא זכיתי באור מן ההפקר in: Alef Beet 27, 2 (2017), 31-39

“עֲבוֹדַת הַקֹּדֶשׁ: de woorden van de liturgie” in: Alef Beet 28, 1 (2018), 29-36

“De ideale dichteres”, in: Alef Beet 28, 2 (2018), 19-26

“Midrasj Wa-Josja‘ I” in: Alef Beet 29, 1 (2019), 17-20

“‘En Chemdat daalt af van het duin’” in: Alef Beet 30, 1 (2020), 33-46

Rara Hebraica

‘Rara Hebraica is een doorlopende rubriek van Alef Beet, gewijd aan zeldzame en raadselachtige verschijnselen van Hebreeuwse taal en letteren.’

Rara Hebraica I: “Mozes Maimonides’ boek De Gids der Verdoolden”, in: Alef Beet 12, 2 (2002), 23-26

Rara Hebraica V: “Een pluizig systeem met gemengde vormen”, in: Alef Beet 15, 1 (2005), 50-54

Rara Hebraica VI: Een gedicht op een muur, in: Alef Beet 15, 2 (2005), 32-37

Rara Hebraica VII: “De wandpisser”, in: Alef Beet 16, 2 (2006), 42-46

Rara Hebraica IX: “De Kus des Doods”, in: Alef Beet 18, 1 (2008), 49-51

Rara Hebraica XI: “En God scheidde…”, in: Alef Beet 19, 2 (2009), 49-51

Rara Hebraica XII: “Le ton, et la musique”, in: Alef Beet 20, 1 (2010), 37-39

Rara Hebraica XIII: ״מה זה ואיזה הוא״, in: Alef Beet 21, 1-2 (2011), 40

Rara Hebraica XIV: “Ajin, qof, dalet”, in: Alef Beet 22, 1 (2012), 37-38

Rara Hebraica XVI: הַכְּצַעֲקָתָהּ, in Alef Beet 23, 1 (2013), 47-50

Rara Hebraica XVII: בְּלִי עַיִן הָרַע , in: Alef Beet 23, 1 (2013), 53-54

Rara Hebraica XVIII: “Wat/Als”, in: in: Alef Beet 24, 1 (2014), 40-42

Rara Hebraica XIX: “Zeldzame letters”, in: Alef Beet 24, 2 (2014), 37-43

Rara Hebraica XX: “’k Zag twee beren” in: Alef Beet 25, 1 (2015), 35-37

Rara Hebraica XXI: “De juiste letter”, in: Alef Beet 25, 2 (2015), 29-35

Rara Hebraica XXII: “שלושה מי יודע”, in: Alef Beet 26, 1 (2016), 47-49

Rara Hebraica XXIII: “Les Nabis”, in: Alef Beet 26, 2 (2016), 46-47

Rara Hebraica XXIV: “Twee pakkende beelden”, in: Alef Beet 27, 1 (2017), 37-41

Rara Hebraica XXV: “Serviles et deficientes”, in: Alef Beet 27, 2 (2017), 17-24

Rara Hebraica XXVI: “En de eerste was …”, in: Alef Beet 28, 1 (2018), 49-55

Rara Hebraica XXVII: “Hava Nagila”, in: Alef Beet 28, 2 (2018), 47-50

Rara Hebraica XXVIII: “Uitgeverslogo’s, in: Alef Beet 29, 1 (2019), 53-60

Rara Hebraica XXIX: “Van het een komt het ander”, in: Alef Beet 29, 2 (2019), 49-54

Rara Hebraica XXX: “De Naam” in: Alef Beet 30, 1 (2020) 51-58

Rara Hebraica XXXI: “Een Guilty Pleasure” in: Alef Beet 30, 2 (2020), 45-48

Rara Hebraica XXXII: “Concordantiae”, in: Alef Beet 31, 1 (2021), 41-46

Rara Hebraica XXXIII: “Pilsje?”, in: Alef Beet 31, 2 (2021), 52-54

Rara Hebraica XXXIV: “Van Aven Gillajon tot Berit Chadasja

Varia

1 artikel in Trouw, 12 april 1980 # 1 opiniërend artikel in het Nieuw Israelitisch Weekblad 1983 # 9 opiniërende artikelen in Nieuw Israelitisch Weekblad 1984 # 11 opiniërende artikelen in Nieuw Israelitisch Weekblad 1985 # 1 opiniërend artikel in VU-Magazine 1986 # 8 opiniërende artikelen in Nieuw Israelitisch Weekblad 1986 # 1 artikel in Té-Ef 1987 # 1 artikel in De Heraut 1987 # 8 opiniërende artikelen in Nieuw Israelitisch Weekblad 1987 # 1 opiniërend artikel in In de Waagschaal 1988 # 7 opiniërende artikelen in Nieuw Israelitisch Weekblad 1988 # 7 opiniërende artikelen in Nieuw Israelitisch Weekblad 1989 # 1 opiniërend artikel in In de Marge 1993 # “The Hebrew Testament of Naftali”, “Midrash Wayissa`u” (revision of earlier translations) in: H.W. Hollander, M. de Jonge, The Testaments of the Twelve Patriarchs. A Commentary. Leiden, E.J. Brill, 1985. Appendix I and II (446–456) # (Samen met R.Verhasselt: vertaling van) J. Ben Shlomo, “Joodse filosofie, theologie, kabbala” in: Wijsgerig perspectief 25 (1984/5), 86–98

Varia typografica (zie ook Quid Novum Pers Publicaties)[link7]

מאגדות העקדה [Me-Aggadot ha-`Aqeda.] Verhalen van Abrahams offer uit de rabbijnse literatuur. Amersfoort, Quid Novum Pers, 1975. 36 pp.

Psalm CXXI in zeven Nederlandse berijmingen. Amersfoort, Quid Novum Pers, 1975. 32 pp.

SH’TILE HA-ZAYIT, we-hem shire sefer ‘Ayelet Ahavim’ shel ha-medaqdeq ha-meshorer R.Shelomo ben Dawid De Oliveyra. Amersfoort, Quid Novum Pers, 1982. 30 pp.

“`דפוס מה חדש: דפוס עברי פרטי בהולנד”, in: 165 – מהות. כתב-עת ליצירה יהודית 1 (6) (1989), 160

“An ambitious publication of the Quid Novum Press” in: A. Offenberg c.s. (edd.), Bibliotheca Rosenthaliana. Treasures of Jewish Booklore, Amsterdam 1994, 119

“In gesprek met dr. Adri K. Offenberg”, in: De Boekenwereld. Tijdschrift voor boek en prent 22, 4 (Mei 2006), 291–299

“Een droevige geschiedenis” in: Nieuwsbrief 136 (Drukwerk in de Marge), April 2011, 5–9 [link8]

Vertalingen van Hebreeuwse literatuur:

Gedichten van Moshe Dor, Josef Sarig, Be’eri Chazak, Amir Gilboa, Yehuda Amichai, in: Hebreeuwse Gedichten. Amstelveen, 1983 (samen met Maartje van Tijn)

Ch.Hazaz, “Dezelve…” in: Ter Herkenning 11 (1983), 44-48

*S.J.Agnon, “Naar de moeite is het loon” in: Ter Herkenning 13 (1985), 1-15

S.J.Agnon, “Het bed van Sjlomo Jakov” in: Ter Herkenning 15 (1987), 22-28

*S.J.Agnon, “Disgenoten” in: Ter Herkenning 15 (1987), 146–149

*Ja`akov Shabtai, “Verleden tijd” in: Ter Herkenning 18 (1990), 22–29

S.J.Agnon, Liefdesverhalen, vertaald en toegelicht door Albert van der Heide, Hilversum, 1990 (Gekentende Zielen, De Vertelling van de Toraschrijver, Het bed van Sjlomo Jakov, Disgenoten, De dokter en zijn gewezen vrouw, Een ander gezicht)

“S.Y. Agnon, Shira” in: Pearl Abraham (samenstelling en inleiding), Een sterke vrouw, wie zal haar vinden? Amsterdam 2000, 98–110

Oeri Nisan Gnessin, Een zijspoor/הצדה. Inleiding & vertaling prof. dr. Albert van der Heide. Amphora Books, Amsterdam 2019, XII, 86 pp. ISBN-EAN: 978-90-6446-1

S.J. Agnon, Het duin 1911 – 1919 – 1931. Toegelicht en vertaald door Albert van der Heide. Quid Novum Pers [Leiden 2020], 303 pp. (Tweetalig, niet voor de verkoop)

S.J. Agnon, Met Jong en Oud / בנערינו ובזקנינו Vertaald en toegelicht door Albert van der Heide. Quid Novum Pers [Leiden 2022], xxx pp. (Tweetalig, niet voor de verkoop)

S.J. Agnon, Het duin. Toegelicht en vertaald door Albert van der Heide. Quid Novum Pers [Leiden 2022], xxx pp. (Tweetalig, niet voor de verkoop)

S.J. Abramowitsch (Mendele Mocher Sefarim), De Reizen van Benjamin de Derde, uit het Hebreeuws vertaald en van een Inleiding en verklarende aantekeningen voorzien door Albert van der Heide. Quid Novum Pers, Leiden 2021, xxvi, 253 pp. ISBN 978-90-9034690-8 (Tweetalig)

Van de met * gemerkte titels verschenen bijgewerkte versies in de reeks Sifroet.

Recensies (selectie)

F.Secret, Guillaume Postel: Apologies et retractions, Nieuw­koop 1972 # J.A.Baker/E.W.Nicholson, The Commentary of rabbi David Kimhi on Psalms CXX-CL, Cambridge 1973 in: NTT 28 (….) # L.Fuks/R.G.Fuks-Mansfeld, Catalogue of the Manuscripts of the Bibliotheca Rosenthaliana, Leiden 1973 in: Studia Rosenthaliana 9 (1975) # L.Fuks/R.G.Fuks-Mansfeld, Catalogue of the Manuscripts of Ets Haim/Livraria Montezinos Sephardic Community of Amsterdam, Leiden 1975 in: …. L.Prijs, Abraham ibn Ezra’s Kommentar zu Genesis Kapittel I, Wiesbaden 1973 in …. Sh.Morag, The Book of Daniel. A Babylonian Yemenite Manuscript, Leiden/Jerusalem 1973 in: … Medieval Jewish Life. Studies from the PAAJR, New York 1976  in: BiOr 34 (1977) F. Böhl, Aufbau..im Jelammedenu-Midrasch, Wiesbaden 1977 in: Journal for the Study of Judaism 10 (1979) # M.H.Goshen-Gottstein, Selections from Maimonides, Jerusalem 1978  in: … G.Vajda, ed., Isaac Albalag Sefer Tiqqun la-De`ot, Jerusalem 1973  in:  …  # G.Stemberger, Geschichte der jüdischen Literatur, München 1977  in: … # S.C.Reif, Shabbetai Sofer and his Prayerbook, Cambridge 1979  in: … B.Grosfeld, A Bibliography of Targum Literature II, Cincinnati/New York 1977  in: BiOr 37 (1980) R.-P.Schmitz, Aqedat Yishaq. Die mittelalterliche Auslegung von Genesis 22, Hildesheim/New York 1979  in: BiOr 38 (1981) P.Schäfer, Synopse zur Hekhalot-Literatur, Tübingen 1981  in: … Y.Shamir, Rabbi Moses ha-Kohen of Tordesillas and his book Ezer Ha-Emunah. A chapter in the history of Jewish-Christian contro­versy, Leiden 1975  in:  … E.Ullendorf/C.F.Beckingham, The Hebrew Letters of Prester John, Oxford 1982  in; … #  F.Rosner, Maimonides’ Commentary on the Mishnah. Tractate Sanhed­rin, New York 1981  in: BiOr 40 (1983) M.Schlüter, Deraqon und Götzendienst, Frankfurt a.M.?Bern 1982  in: JSJ 15 (1984) G.Ruiz, Don Isaac Abrabanel y su commentario al Libro de Amos, Madrid 1984  in: … S.Ben-Chorin, Narrative Theologie des Judentums anhand der Pessach Haggada, Tübingen 1985  in: JSJ 17 (1986) H.Greive, Die Juden. Grundzüge ihrer Geschichte, Darmstadt 1980  in: … Th.Klein/V.Losemann/G.Mai, Judentum und Antisemitismus, Düsseldorf 1984  in: Tijdschrift voor Theoretische Geschiedenis 13 (1986) M.A.Friedman/A.Tal/G.Brin, edd., Studies in Talmudic Liter­ature, etc. (TE`UDAH III), Tel Aviv 1983  in: …  # M.Banitt, Rashi. Interpreter of the Biblical Letter, Tel Aviv 1985  in: BiOr 43 (1986) M.Carmilly-Weinberger, The Rabbinical Seminary of Budapest 1877-1977, New York 1986  in: … G.G.Porton, Understanding Rabbinical Midrash, Hoboken 1985  in: … P.Doron, Be’ur Setumot be-Rashi I, Hoboken 1985  in: BiOr 44 (1987) A. Altmann, Von der mittelal­terlichen bis zur modernen Aufklärung, Tübingen 1987  in: Theoretische Geschiedenis 16 (1989), .. M.A.Friedman/M.Gil,edd., Studies in Judaica (TE`UDAH IV), Tel Aviv 1986  in: BiOr 46 (1989) S.Pines/Y.Yovel, edd., Maimonides and Philosophy, Dordrecht, etc. 1986  in: Theoretische Geschiedenis 17 (1990) Abe Lipshitz, Ibn Ezra. Commentary on Hosea. New York 1988  in:Bibliotheca Orientalis 50 (1993) U. Simon, Abraham Ibn Ezra’s two Commentaries on the Minor Prop­hets, I Jerusalem 1989  in: Bibliotheca Orientalis 50 (1993)  Malachi Beit-Arie, The Makings of the Medieval Hebrew Book. Studies in Paleography and Codicology, Jerusalem 1993 in: BiOr … Amos Funkenstein, Perceptions of Jewish History, Berkeley/Los Angeles/Oxford 1993  in: Theoretische Geschiedenis … Jozeph Michman, ed. Dutch Jewish History 3  in: Theoretische Geschiedenis … # Bloemlezing uit de Nederlandse dichtkunst 1650 – 1990, verzameld en vertaald door Shimon A. Vega, Neot Achwa 2000 (179 + 8 pp.) Productie: Keterpress Enterprises, Jerusalem  in: Alef Beet 12, 2 (2002), pp. 50–54 Catalogue of Books Printed in the XVth Century now in the British Library (BMC Part XIII): Hebraica [Compiled and introduced by Adriaan K. Offenberg]. HES & DE GRAAF Publishers, ‘t Goy-Houten 2004. LXXI, 288 pp. ISBN 90 6194 259 4 € 1250,–  in: EAJS Newsletter 17 (Fall 2005), pp. 65–69 Stephen G. Burnett, Christian Hebraism in the Reformation Era (1500–1660). Authors, Books, and the Transmission of Jewish Learning. Leiden/Boston, Brill, 2012. Library of the Written Word, vol. 19; The Handpress World, vol. 13  in: Quaerendo 43 (2013), pp. 83-93 # Th. Dunkelgrün, “Never Printed Like This Before”. Johannes Leusden, Joseph Athias, and the Hebrew Bible (1659-1667). (Amsterdam, Menasseh ben Israel Instituut/Morasha, 2014 [Menasseh ben Israel Instituut Studies X], 144 pp., ISBN 9789080657007, $15.99)  in: Quaerendo 46 (2016), 11-12